j

Lorem ipsum dolor amet, consect adipiscing elit, diam nonummy.

Search

Author: hrouzek

Vážení a milí, podle momentálních zpráv z krizového štábu se bude postupně karanténa uvolňovat a za určitých podmínek by mohly být po 25. květnu některé školy otevřeny. Výtvarné studio však již v tomto pololetí neotevře. V našich podmínkách nelze zajistit patřičná hygienická

Vážení rodiče, pokud jste ještě nezaplatili školné na 2. pololetí, prosíme o uhrazení v plné výši. V následujícím školním roce 2020/21 bude všem žákům školné sníženo o lekce, které kvůli koronavirové epidemii nemohly proběhnout. Těm, kteří nebudou ve výuce pokračovat, bude