j

Lorem ipsum dolor amet, consect adipiscing elit, diam nonummy.

Search

Březen 2020

Vážení rodiče, pokud jste ještě nezaplatili školné na 2. pololetí, prosíme o uhrazení v plné výši. V následujícím školním roce 2020/21 bude všem žákům školné sníženo o lekce, které kvůli koronavirové epidemii nemohly proběhnout. Těm, kteří nebudou ve výuce pokračovat, bude