j

Lorem ipsum dolor amet, consect adipiscing elit, diam nonummy.

Search

Výtvarné studio

Školné v druhém pololetí

Vážení rodiče,
pokud jste ještě nezaplatili školné na 2. pololetí, prosíme o uhrazení v plné výši. V následujícím školním roce 2020/21 bude všem žákům školné sníženo o lekce, které kvůli koronavirové epidemii nemohly proběhnout. Těm, kteří nebudou ve výuce pokračovat, bude přeplatek vrácen na účet.
Děkujeme za pochopení.